Soutěsky řeky Kamenice

23.06.2020

Soutěsky řeky Kamenice jsou bezpochyby výjimečným klenotem celého národního parku. Pro všechny turisty, přijíždějící do tohoto kraje na dovolenou či jednodenní výlet, jsou prakticky povinnou zastávkou, podobně jako Pravčická brána. Ani já vám nebudu radit nic jiného než toto - ROZHODNĚ JE PŘI NÁVŠTĚVĚ ČESKÉHO ŠVÝCARSKA NEVYNECHEJTE. Řeka Kamenice tu vytváří v pískovcových skalách hluboké kaňony, kterými vede turistická stezka, v neschůdných úsecích vás čeká převoz na pramicích.

V turistické sezóně samozřejmě počítejte s velkým množstvím návštěvníků, ale pokud si výlet sem k nám naplánujete na jaro nebo podzim, určitě se vám poštěstí zažít soutěsky v jejich divoké, romantické kráse. Výlet je nutno naplánovat na dobu, kdy probíhá převoz na pramicích.

Výlet soutěskami můžete podniknout v několika variantách, lišících se svou délkou a náročností.

Pojďme nejprve popsat výlet nejdelší, nejkrásnější, při kterém vám nic neunikne. Auto zaparkujte na placeném parkovišti v obci Mezní Louka (obzvlášť v turistické sezóně tu parkovací místo seženete lépe než v turisticky mnohem více exponovaném Hřensku, ze kterého se dá do soutěsek také dostat). Vydejte se po modré turistické značce (označeno v přiložené mapce), půjdete příjemnou širokou lesní cestou mírným klesáním až narazíte na turistickou značku žlutou. Ta vás na délce přibližně 8km provede oběma známými soutěskami, Divokou a Tichou (Edmundovou). Cesta vede nádhernou, unikátní přírodou plnou pískovcových skal, čisťounké říčky Kamenice a smíšených lesů snad všech odstínů zeleně. Pěšinka je povětšinou spíše užší, všemožně se klikatí, v některých úsecích půjdete po visutých lávkách nad šumící vodou.

Přibližně po 1,5km chůze žlutou turistickou značkou dorazíte k přístavišti pramic v Divoké soutěsce. Pokladna pro zakoupení jízdenek se nachází v dřevěné budce přímo na břehu říčky Kamenice. Jízda na pramici trvá přibližně 10 minut, pojedete společně s dalšími turisty a jedním převozníkem, který vás po celou dobu plavby bude zásobit informacemi o soutěsce samotné i o jejím okolí.

Po jízdě pramicí pokračujte dále po žluté značce, dojdete k rozcestí s názvem Mezní můstek. Odtud je možno po zelené turistické značce vystoupat prudkým stoupáním do obce Mezná, kde je pro děti jako odměna náročného výstupu připravené dětské hřiště, najdete tu také restaurace s posezením na venkovních terasách s výhledem do krásné přírody národního parku. Z Mezné potom po silnici s minimálním provozem dojdete zpět na Mezní Louku k zaparkovanému autu.

Chcete-li si výlet ještě prodloužit, což doporučuji 😉, z rozcestí Mezní můstek nestoupejte po zelené nahoru, ale pokračujte dál po žluté značce, stále podél řeky Kamenice. Po necelém kilometru chůze dojdete k velkému občerstvení, jedinému na této trase uvnitř soutěsek, kde si většina turistů smlsne na něčem dobrém. Posilněni svačinou, obědem, čím chcete, pak pokračujte k přístavišti pramic v Tiché (Edmundově) soutěsce. Zde probíhá plavba za stejných okolností jako v soutěsce Divoké, pro mě s jedním podstatným rozdílem - do Tiché soutěsky se dá z opačného směru, tedy od Hřenska, dojít i s kočárkem 😊, kočárek je možno naložit do pramice a projet se Tichou soutěskou, dojít malý kousek k občerstvení a potom stejnou cestou zpět do Hřenska.

Dříve než byl romantický kaňon říčky Kamenice zpřístupněn turistickému ruchu, vládlo zde většinou nerušené ticho. Lidé soutěsku navštěvovali jen výjimečně, ale rozhodně ne pro její přírodní krásy. Tu a tam sem zavítali dřevaři, rybáři nebo lovci. Velký význam měla Kamenice pro plavení dříví, oplývala i bohatstvím ryb. Zmiňuje se o tom např. urbář z roku 1612: "Na panství jest velký Kamenický potok, který horami protéká a ve Hřensku se do Labe vlévá. Plaví a odváží se na něm z lesů dříví a na podzim se chytají lososi." - výňatek z informační tabule

Losos se ostatně do říčky Kamenice opět navrátil!

Z Hřenska zpátky z autu na Mezní Louce (jdete-li komplet výlet, nejdelší variantu) vás doveze turistický vláček - Hřenský expres - děti tak budou mít během výletu o atrakci víc. V Hřensku i na Mezní Louce není nouze o restaurace, na Mezní Louce kromě nich najdete také dětské hřiště.

DŮLEŽITÉ!  Aktuální informace o provozu lodiček v soutěskách naleznete zde:

https://www.hrensko.cz/inpage/informace/