Nejčastejší zranění a jejich ošetření

26.09.2017

Odřenina: poranění omyj proudem studené čisté pitné vody, z rány odstraň větší cizí předměty, poté ošetři ránu dezinfekčním prostředkem, ránu překryj sterilním čtvercem (nemáš-li tak kapesníkem), obvaž ránu obinadlem

Říznutí: ránu omyj proudem studené čisté pitné vody, na sterilní čtverec připrav dezinfekci, čtverec s dezinfekcí přitiskni na ránu a chvíli tiskni, poté dle velikosti poranění přelep či obvaž, kontroluj ev.průsak obvazu

  • Takto je možno ošetřovat drobné povrchové říznutí nebo drobné žilní krvácení, v případě tepenného krvácení je třeba přikládat na ránu kompresivní obvaz a volat záchrannou službu.

POZOR: při velkém krvácení je třeba ihned volat 155 / 112, stavět krvácení a dále se chovat dle pokynů záchranné služby

Popálenina: sejmi oděv potřísněný horkou tekutinou nebo spálený (je-li přichycený ke kůži, pouze odstřihni! Nesnaž se odtrhávat!), 10-20 minut ochlazuj pod proudem vlažné či studené čisté pitné vody, poté sterilně kryj, vytvoří-li se na popálené ploše puchýře, nepropichuj je

Omrzlina: (kůže je voskově bílá či nafialovělá, chladná a necitlivá), zabráníme dalšímu ochlazování - přesuneme postiženého do závětří či vlahé místnosti, pomalu ho zahříváme (horkými nápoji, teplou lázní,..) - nesmí však působit bolest!, okolí omrzlin masírujeme, omrzlinu sterilně kryjeme, v případě puchýřů je nikdy nepropichujeme!, zajistíme ošetření lékařem

Puchýř: nepropichuj, místo puchýře vydezinfikuj, přelep náplastí s polštářkem

Vymknutý kotník: možno přiložit studený obklad, kotník stáhni elastickým obinadlem a vyhledej lékařskou pomoc

Zlomenina či podezření na ni: končetinu znehybni pomocí dlahy (např.pevné klacky), obvaž elastickým obinadlem tak, aby byly znehybněny klouby nad a pod zlomeninou, vyhledej lékařskou pomoc

Hmyzí bodnutí: zjisti, zda není postižený alergický na hmyzí bodnutí!!! V případě alergie ihned volej 155/ 112 a dál postupuj dle pokynů operátora. Má-li u sebe postižený pohotovostní balíček proti alergické reakce, aplikuj Epipen dle pokynů na tubě.

Není-li postižený alergický: z ranky se pokus opatrně vytáhnout zbytky žihadla (jednalo-li se o včelu), místo vpichu vydezinfikuj a poté chlaď postižené místo kusem látky namočeným ve studené vodě.

Kousnutí psem: omyj studenou pitnou čistou vodou, vydezinfikuj, sterilně kryj, nutné je zajistit ošetření lékařem, dále je nezbytně nutné zjistit identitu psa a to, zda byl očkován proti vzteklině!!!