Jak probíhá hovor se záchrannou službou?

24.09.2017
 • Na linku 155 a další lze volat z telefonu jakékoliv veřejné sítě v ČR (včetně mobilních telefonů).
 • Volání je vždy ZDARMA.
 • Při telefonování z veřejného telefonního automatu nepotřebujete mince ani kartu, při volání z mobilního telefonu nepotřebujete kredit.

"Zachovejte klid a srozumitelně odpovídejte na otázky operátora."

Co říct?

1. Co se stalo

 • Zda se jedná o náhlé zhoršení zdravotního stavu nebo úraz, jakým mechanismem vznikl a která část těla je zraněná.
 • Při dopravní nehodě uveďte, kolik je zraněných a zda je někdo zaklíněn.
 • Stručně a výstižně popište stav postiženého (komunikuje? reaguje? při vědomí/bezvědomí, dýchá/nedýchá, popř. zda se s něčím léčí).
 • Pokud víte, oznamte jméno postiženého, udejte jeho přibližný věk.

2. Kde se to stalo

 • Oznamte z jakého města voláte, sdělte místo, kde se postižený nachází, ulice, číslo popisné. Je-li postižený v bytě uveďte patro a jméno na zvonku. V případě vesnice uveďte orientační body (např. dům proti kostelu se zelenými vraty apod.)
 • Při dopravních nehodách a úrazech v terénu se snažte místo co nejvíce upřesnit - nejbližší vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, číslo silnice apod.
 • Pozor při volání z mobilního telefonu: vždy zdůrazněte, kde se přesně nacházíte - včetně města, z něhož voláte (nemusíte se pokaždé dovolat na nejbližší záchrannou službu).

3. Kdo volá

 • Oznamte operátorovi vaše jméno.

Telefon pokládejte vždy jako poslední, vyčkejte na doplňující otázky operátora.

V případě závažných stavů se nejedná o zdržení, neboť v průběhu hovoru je souběžně předávána výzva výjezdovým skupinám záchranné služby. Operátor vám poradí jak postupovat do jejich přijezdu.

V nezbytně nutných případech volejte číslo tísňového volání 112.

Toto číslo lze volat ze všech mobilních telefonů bez použití SIM karty i z pevné sítě. Hovor může být uskutečněn v cizím jazyce (angličtina, němčina apod). Vzhledem k tomu, že linka 112 je obsluhována Hasičským záchranným sborem ČR a tísňová výzva je poté teprve předána zdravotnickému operačnímu středisku, představuje volaní na linku 112 oproti volání na linku 155 vždy určité zdržení.