Důležitá telefonní čísla

26.09.2017

Jednotné evropské číslo tísňového volání.....112

Policie.....158

Městská policie.....156

Záchranná služba.....155

Hasiči.....150